អំពី KHGadgets

គេហទំព័រ KHGadgets គឺ​ជា​គេហទំព័រ​ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​ពី​ការ​រីក​ចម្រើន​នៃ​បច្ចេកវិទ្យា គ្រឿង​អេឡិចត្រូនិក សម្ភារៈ​ប្រើប្រាស់​ផ្សេងៗ ។ KHGadgets ​ជា​ជំនួយ​ការ​ដ៏​ល្អ​ ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​ផលិតផល​នីមួយៗ​យក​មក​ប្រើប្រាស់​ ។ រាល់​ព័ត៌មាន​នានា​ ខាង​យើង​ខ្ញុំ​ចុះ​ផ្សាយ​តែ​ក្នុង​ទំព័រ Facebook របស់ KHGadgets តែ​ប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់​គេហទំព័រ www.khgadgets.com យើង​ខ្ញុំ​ដាក់​តាំង​បង្ហាញ​ផលិតផល​នានា​ដែល​ខាង​យើង​ខ្ញុំ​សម្រិតសម្រាំង​យក​មក​លក់​បន្ត ក្នុង​តម្លៃ​ដដែល​ពី​ហាង​នានា ដោយ​​ផ្ដល់​ជូន​នូវ​សេវាកម្ម​ដឹក​ជញ្ជូន​​ឆាប់​រហ័ស និង​សុវត្ថិភាព ។

គេហទំព័រ KHGadgets គឺ​ជា​គេហទំព័រ​ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​ពី​ការ​រីក​ចម្រើន​នៃ​បច្ចេកវិទ្យា គ្រឿង​អេឡិចត្រូនិក សម្ភារៈ​ប្រើប្រាស់​ផ្សេងៗ ។ KHGadgets ​ជា​ជំនួយ​ការ​ដ៏​ល្អ​ ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​ផលិតផល​នីមួយៗ​យក​មក​ប្រើប្រាស់​ ។ រាល់​ព័ត៌មាន​នានា​ ខាង​យើង​ខ្ញុំ​ចុះ​ផ្សាយ​តែ​ក្នុង​ទំព័រ Facebook របស់ KHGadgets តែ​ប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់​គេហទំព័រ www.khgadgets.com យើង​ខ្ញុំ​ដាក់​តាំង​បង្ហាញ​ផលិតផល​នានា​ដែល​ខាង​យើង​ខ្ញុំ​សម្រិតសម្រាំង​យក​មក​លក់​បន្ត ក្នុង​តម្លៃ​ដដែល​ពី​ហាង​នានា ដោយ​​ផ្ដល់​ជូន​នូវ​សេវាកម្ម​ដឹក​ជញ្ជូន​​ឆាប់​រហ័ស និង​សុវត្ថិភាព ។

៙ ទំនាក់ទំនង ៖

  • ទូរស័ព្ទ : (smart)069 556 887 / (cellcard) 089 556 887
  • ទំព័រ Facebook : https://www.facebook.com/KHGadgets.Store/
  • Telegram : 069 556 887 (Samnang Nouv)
  • WhatApp : 069 556 887 (Samnang Nouv)
  • អ៊ីម៉ែល : khgadgets@gmail.com