ផលិតផល​សាកល្បង

500
សម្រាប់​គេហទំព័រ www.khgadgets.com យើង​ខ្ញុំ​ដាក់​តាំង​បង្ហាញ​ផលិតផល​នានា​ដែល​ខាង​យើង​ខ្ញុំ​សម្រិតសម្រាំង​យក​មក​លក់​បន្ត ក្នុង​តម្លៃ​ដដែល​ពី​ហាង​នានា ដោយ​​ផ្ដល់​ជូន​នូវ​សេវាកម្ម​ដឹក​ជញ្ជូន​​ឆាប់​រហ័ស និង​សុវត្ថិភាព ។
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • Blue
 • Black
 • Red
 • Green

ព័ត៌មាន​លម្អិត​អំពី​ផលិតផល


 • list produk 1 : erfwerfetertergte
 • list produk 2 :ertfergterfer
 • list produk 3 :rgtw45g45gy45g4wy
 • list produk 4 :ertgf3rt3g3tg
 • list produk 5 :4gyw45g4rt5y4g

ការបដិសេធ : យើង​ខ្ញុំ​មិន​ធានា​អៈអាង​ថា​រាល់​ព័ត៌មាន​ផលិតផល​សុទ្ធតែ​ត្រឹមត្រូវ 100% នោះ​ទេ តែ​យើង​នឹង​ព្យាយាម​ត្រួតពិនិត្យ​ជារៀង​រាល់​ថ្ងៃ ទាំង​តម្លៃ និង​លក្ខណៈ​ផលិតផល !

ទីតាំង ថ្លៃ​ដឹក​ជញ្ជូន ម៉ោង​ដឹក​ជញ្ជូន
ភ្នំពេញ $1 ឡើង​ទៅ តាម​អតិថិជន
តាម​ខេត្ត $1.5 ឡើង​ទៅ មួយ​ថ្ងៃទៅ​ពីរ​ថ្ងៃ

Buy Now

Message on WhatsApp

ផលិតផល​សាកល្បង

* *%20

Payment & Delivery

Send
 • លក្ខណៈ​ផលិតផល

 • សេវា​ដឹក​ជញ្ជូន

 • មតិ​អតិថិជន